Missie

De droom:

Een bruisende, scheppende ontmoetingsplek waar creatie centraal staat in de vorm van evenementen, ambachten, ceremonies, spiritualiteit, koken, muziek, dans en andere vormen van (beeldende)kunst. Een baken (pocket of light) die uitstraalt hoe wonderschoon, mooi en waardevol de wereld is en kan zijn wanneer er harmonie en samenwerking is tussen mens, dier en natuur. Een plek waar mensen kunnen ontmoeten, delen, groeien, verbinden en genieten. Een tuin van overvloed, een bos vol vruchten, een ecologische footprint zo groot als ons terrein en een groeiende connectie met de natuur en alles wat leeft. Een zelfstandige plek, los van schuld en onafhankelijk. Een plek waar de mensen zowel samen lachen, huilen, spelen, wonen, werken, zorgdragen en elkaar helpen en steunen als zich net zo natuurlijk terugtrekken, zelfstandig leven en verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf. Een plek waar de wereld samen komt en waarvandaan de wereld wordt verkend. Een plek die in connectie staat met de directe omgeving. Een oefenplek voor de antwoorden op de uitdagingen van deze tijd; leven in harmonie met de aarde en met elkaar.